back to top

Dalia Abd El-hameed

Dalia Abd El-hameed je voditeljica Gender programa u Egipatskoj inicijativi za lična prava (EIPR).

Ranije je radila u programu Pravo na zdravlje, u istoj NVO, gdje je njen mandat uključivao aktivnosti vezane za nacionalno i međunarodno zagovaranje reproduktivnih prava. Dalia je također suosnivač Operacije protiv seksualnog uznemiravanja (OpAntiSH), lokalnog pokreta koji se opire seksualnim napadima mafije u Kairu.

Daliin trenutni mandat uključuje nadzor nad radom na polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, zajedno sa drugim pitanjima vezanim za rodno osviještenost i ravnopravnost polova. Ona je također i master student na programu sociologije/antropologije na Američkom univerzitetu u Kairu.

Možda vas zanima

Dr. Fathi Nuah

Drugi upravo čitaju