back to top

Šta je leasing auta?

Leasing auta predstavlja popularan oblik finansiranja koji omogućava korisnicima da koriste novo ili polovno vozilo za određeni period uz plaćanje fiksnih mesečnih rata.

Ova opcija privlačna je kako za pojedince tako i za kompanije zbog svoje fleksibilnosti, manjih početnih troškova i mogućnosti pristupa novijim modelima vozila bez potrebe za njihovom kupovinom.

U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti šta je leasing auta, kako funkcioniše, koje su njegove prednosti i nedostaci, kao i kako se razlikuje od kupovine.

Šta je leasing auta?

Leasing auta je finansijski ugovor između dve strane: leaser (obično finansijska institucija ili specijalizovana leasing kompanija) i lesi (korisnik vozila). Korisnik se obavezuje da će koristiti vozilo za unapred određen period, koji obično traje od dvije do pet godina, plaćajući za to mesečnu naknadu. Na kraju ugovornog perioda, korisnik može vozilo vratiti, kupiti ga po unapred određenoj ceni ili produžiti leasing ugovor.

leasing auta

Kako funkcioniše leasing?

 1. Izbor vozila: Lisi bira vozilo koje želi da koristi. Vrsta i model vozila zavise od ponude leasing kompanije i potreba korisnika.
 2. Ugovor o leasingu: Nakon izbora vozila, korisnik potpisuje ugovor o leasingu u kojem su definisani uslovi leasinga, uključujući dužinu trajanja ugovora, mesečnu ratu, maksimalnu godišnju kilometražu i opcije na kraju leasing perioda.
 3. Plaćanje depozita: Uobičajeno je da korisnik plaća depozit na početku leasing perioda. Ovaj depozit može biti fiksan iznos ili procenat od ukupne vrednosti vozila.
 4. Mjesečne rate: Korisnik plaća mjesečnu ratu za korišćenje vozila. Ova rata obično uključuje troškove amortizacije vozila, kamate na iznos finansiranja i ponekad troškove osiguranja i održavanja.
 5. Kraj leasinga: Na kraju leasing perioda, korisnik ima nekoliko opcija: može vratiti vozilo leasing kompaniji, kupiti ga za unapred dogovorenu sumu (ostatna vrednost) ili produžiti ugovor o leasingu.
leasing auta

Prednosti leasinga auta

 1. Pristup novijim modelima: Leasing omogućava korisnicima da voze novije modele vozila koje bi možda ne bi mogli priuštiti da kupuju.
 2. Manji početni troškovi: U poređenju s kupovinom, leasing obično zahteva manji depozit, što čini početne troškove pristupačnijim.
 3. Poreske povlastice: Za poslovne korisnike, leasing može nuditi poreske olakšice jer se mesečne rate mogu odbijati kao poslovni troškovi.
 4. Održavanje: Mnogi leasing ugovori uključuju pakete održavanja, što znači da korisnici ne moraju brinuti o dodatnim troškovima servisiranja vozila.
 5. Fleksibilnost na kraju ugovora: Korisnici imaju više opcija na kraju leasing perioda, što može biti atraktivno za one koji žele fleksibilnost u svojim finansijskim ili poslovnim planovima.

Nedostaci leasinga auta

 1. Nedostatak vlasništva: Pošto korisnik nikada ne postaje vlasnik vozila, plaćanja se vrše za korišćenje vozila, a ne za sticanje imovine.
 2. Ograničenja kilometraže: Većina leasing ugovora uključuje ograničenje kilometraže. Prekoračenje dozvoljenih kilometara može dovesti do dodatnih troškova.
 3. Troškovi za oštećenja: Na kraju leasinga, vozilo mora biti vraćeno u dobrom stanju. Svaka šteta na vozilu može dovesti do dodatnih troškova za korisnika.
 4. Kompleksnost ugovora: Leasing ugovori mogu biti kompleksni i teški za razumevanje, sa mnogim klauzulama koje mogu zbuniti korisnike.
leasing auta

Leasing vs. kupovina

Dok leasing nudi fleksibilnost i pristup novijim modelima bez velikih početnih troškova, kupovina vozila pruža dugoročnu vrednost i eliminaciju ograničenja vezanih za kilometražu i oštećenja. Izbor između leasinga i kupovine zavisi od ličnih ili poslovnih finansijskih ciljeva, kao i od preferencija u vezi sa vlasništvom i upotrebom vozila.

Leasing auta

1. Kako se određuje mesečna rata leasinga?

Mesečna rata leasinga određuje se na osnovu nekoliko faktora:

 • Vrednost vozila: Procenjena početna vrednost vozila i njegova očekivana vrednost na kraju ugovora (ostatna vrednost) igraju ključnu ulogu. Razlika između ove dve vrednosti, uz kamatnu stopu, određuje glavni deo mesečne rate.
 • Kamatna stopa: Leasing kompanije primenjuju kamatne stope koje mogu varirati u zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika, tržišnih uslova i politike kompanije.
 • Trajanje ugovora: Dužina leasing ugovora takođe utiče na mesečnu ratu; duži ugovori obično rezultiraju nižim mesečnim ratama.
 • Dodatni troškovi: Uključivanje troškova registracije, osiguranja, održavanja i drugih naknada takođe može uticati na konačnu mesečnu ratu.

2. Specifični uslovi osiguranja za vozila na leasing

Vozila na leasing obično zahtevaju sveobuhvatno osiguranje koje pokriva štetu na vozilu, krađu i druge incidente. Leasing kompanije zahtevaju ovo kako bi zaštitile svoju imovinu. Osiguranje od odgovornosti za treća lica takođe je obavezno u većini jurisdikcija. Korisnik je odgovoran za održavanje valjanog i adekvatnog osiguranja tokom trajanja leasinga.

leasing auta

3. Uticaj kreditnog rejtinga na ugovor o leasingu

Kreditni rejting korisnika može značajno uticati na uslove leasinga. Osobe sa visokim kreditnim rejtingom obično dobijaju bolje uslove, uključujući niže kamatne stope i fleksibilnije uslove ugovora. Ako dođe do pogoršanja kreditnog rejtinga tokom trajanja leasinga, to može otežati obnavljanje ili pregovaranje novih ugovora pod povoljnim uslovima.

4. Opcije za raskid ugovora o leasingu pre isteka

Raskid ugovora o leasingu pre vremena obično nosi finansijske penale. Penali mogu uključivati plaćanje razlike između iznosа već plaćenih rata i ukupne ekonomske vrednosti ugovora, kao i dodatne naknade za raskid. Neki ugovori mogu dozvoliti otkup vozila po trenutnoj tržišnoj vrednosti kao alternativu za izbegavanje penala.

5. Upravljanje depozitima vraćenim na kraju leasinga

Na kraju leasing perioda, depoziti se vraćaju korisniku pod uslovom da su sva pravila ugovora ispoštovana, uključujući stanje vozila i ograničenja kilometraže. U slučaju da postoje oštećenja ili dodatni kilometri, leasing kompanija može zadržati deo ili ceo depozit kao kompenzaciju za nastale troškove.

6. Izbor između operativnog i finansijskog leasinga

 • Operativni leasing: Sličan je najmu; korisnik plaća za korišćenje vozila, ali na kraju ugovora vozilo se vraća leasing kompaniji. Idealno za korisnike koji često žele menjati vozila ili ne žele brigu o njihovoj prodaji.
 • Finansijski leasing: Više liči na kupovinu na rate, gde korisnik na kraju ugovora ima opciju da otkupi vozilo po unapred dogovorenoj ceni. Pogodno za one koji planiraju da zadrže vozilo na duži period.

7. Ekološki i ekonomski efekti leasinga vozila

Leasing može podstaći upotrebu energetski efikasnijih i ekološki prihvatljivijih vozila, jer kompanije i pojedinci mogu češće ažurirati svoje vozne parkove sa novijim modelima. Ekonomski, leasing može pomoći u smanjenju ukupnih troškova vlasništva vozila i omogućiti bolju predvidivost budžeta, posebno za preduzeća.

Odgovaranjem na ova pitanja, korisnici mogu steći dublje razumevanje i bolje se pripremiti za donošenje informisanih odluka o leasingu automobila.

Zaključno, leasing auta može biti privlačna opcija za one koji traže fleksibilnost, manje početne troškove i redovno ažuriranje svojih vozila. Međutim, važno je pažljivo razmotriti sve uslove ugovora i uporediti ih sa dugoročnim ciljevima i finansijskim planovima kako bi se donela informisana odluka.

Još zanimljivih članaka:

TAGOVI:

Promo

Pročitaj još