back to top

Kako se koristi xbon

Kako se koristi xbon

Kako se koristi xbon? X-Bon je fiskalni uređaj koji se koristi u maloprodaji za izdavanje fiskalnih računa. Ovaj uređaj, u kombinaciji s odgovarajućim softverom,...

Pogledajte još

Kako se koristi xbon

Kako se koristi xbon? X-Bon je fiskalni uređaj koji se koristi u maloprodaji za izdavanje fiskalnih računa. Ovaj uređaj, u kombinaciji s odgovarajućim softverom,...

Pogledajte još