ABF | America - Bosnia Foundation | www.abf.ba

Home / Press / Održana press konferencija Zapadni Balkan: "Stagnacija, napredak ili regresija", 2011
A+ R A-

Održana press konferencija Zapadni Balkan: "Stagnacija, napredak ili regresija", 2011

Danas, 11. 06. 2011. godine u Sarajevu je u 11:00 sati odžana press konferencija o Zapadnom Balkanu pod nazivom "Stagnacija, napredak ili regresija?", u organizaciji Američko-bosanske fondacije i SAIS Centra za transatlantske odnose pri John Hopkins Univerzitetu iz SAD-a.

Prve riječi je okupljenima uputio Mak Kamenica, izvršni direktor ABF, zahvaljujući se svima koji su prisutni na ovoj za BiH izuzetno važnoj konferenciji. Posebna zahvala je upućena Michaelu Haltzelu, cijenjenom članu SAIS Centra, zatim Ministarstvu nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo, State Departmentu, Sjedinjenim Američkim Državama, Europskoj Uniji koji su snažno podržali organizaciju i održavanje ove konferencije, te predstavnicima civilnog društva Bosne i Hercegovine, čiji je odaziv na ovoj konferenciji vrlo veliki.

Riječ je potom¸ preuzeo ministar Emir Suljagić, zahvaljujući Američko-bosanskoj fondaciji na ponuđenom partnerstvu u organizaciji ovom ministarstvu, te izrazio nadu da će se u novom sazivu Vlade raditi na poboljšanju školskog i obrazovnog sistema. U ime svog ministarstva, Suljagić je obećao da će se uložiti maksimalan napor da se obrazovanje u BiH podigne na viši nivo od dosadašnjeg, a što će održavanje ove konferencije olakšati.

Michael Haltzel izrazio je svoje veliko zadovoljstvo što je opet prisutan u BiH i posebno u Sarajevu. "SAIS Centar za transatlantske odnose pri John Hopkins Univerzitetu iz Washingtona ima posebne planove i programe za razvoj i pomoć Zapadnom Balkanu. Postoje dva razloga zbog kojih je ova konferencija baš sada održana i zašto je od izuzetnog značaja po BiH i region: prvi je razlog poboljšanje politike u BiH na svim nivoima, a drugi i suštinski najvažniji razlog jeste intenzivno vraćanje SAD-a na područje Zapadnog Balkana i njihovo aktivno uključivanje u poboljšanje odnosa u regiji Zapadnog Balkana", naglasio je Haltzel.

"Konferencija, koja će se održavati od 12. do 15. juna, ne smije biti zatvorena i završena posljednjeg dana skupa. Daljni proces razvoja se nastavlja i dalje jer je ovo izuzetno kompleksno područje. Kada je riječ o BiH, SAD je spreman dati maksimalnu pomoć i podršku u politici, a formiranje vlasti nakon 8 mjeseci od izbora je goruće pitanje. Uvjeren sam da Bosna i Hercegovina ima svijetlu budućnost, te da će transatlantski odnosi nakon ove konferencije biti još više unaprijeđeni i da ćete uskoro početi s pristupnim pregovorima za ulazak u EU", utvrdio je Haltzel.

Prisutnima su se obratili i Samir Arnautović i Vedran Džihić, naglašavajući važnost dijaloga između BiH, EU i SAD-a, koji su okupljeni oko zajedničkog cilja: poboljšanja svih aspekata življenja - ekonomskih, političkih i socijalnih - kako u BiH, tako i u regionu.

Završni pozdrav je uputio Mak Kamenica, pozivajući medije na press konferencije koja će se se odžavati svih dana konferencije.

joomla templates